DuNe Translation

"Words are pale shadows of forgotten names.
As names have power, words have power.
Words can light fires in the minds of men.
Words can wring tears from the hardest hearts."

Patrick Rothfuss, The Name of the Wind

Vertalingen Duits, Nederlands, Frans en Engels

Bent u op zoek naar een vakkundig vertaler door een native speaker? DuNe Translation & Training voert professionele vertalingen uit in het Duits, Frans en Engels naar het Nederlands én andersom.

Binnenkort meer >

Taaltraining zakelijk Duits

Spreekt en schrijft u al Duits, maar wilt u uw vaardigheid graag aanscherpen? Wilt u de basiskennis van uw Duits vergroten of foutloos Duits leren schrijven? DuNe Translation & Training geeft taaltrainingen Duits op verschillend niveau.

Binnenkort meer >

Secretariële Service

Correspondeert u veel met het buitenland en vindt u het belangrijk dat al uw zakelijke brieven, notities en rapporten in correct Duits zijn geschreven? Naast het redigeren en corrigeren van zakelijke correspondentie, verzorgt DuNe ook secretariële ondersteuning aan huis.

Binnenkort meer >

Taaltraining voor Makelaars

Hebt u als makelaar veel met de Duitse markt en/of met Duitse cliënten te maken? Vindt u het belangrijk om u goed verstaanbaar te maken en de onderhandeling in het Duits te kunnen voeren? DuNe Translation & Training heeft hiervoor de oplossing.

Binnenkort meer >

Taaltraining voor Notarissen

Werkt u als notaris veel met Duitse cliënten? Stelt u hoge eisen aan het feit dat leveringsakten, koopakten, voorwaarden en andere notariële correspondentie op juiste wijze in het Duits zijn opgesteld? DuNe Translation & Vertaling helpt u hier graag bij.

Binnenkort meer >

Woordenboek vaktaal
by DuNe Translations

Hebt u veel met jargon te maken en werkt u bovendien veel met Duitse cliënten? Dan loopt u er ongetwijfeld tegenaan, dat lang niet alle vaktaal zich gemakkelijk laat vertalen. DuNe Translation & Vertaling wilt u daar graag bij helpen.

Binnenkort meer >